Zabývám se především technickým (stavebním) dozorem a vedením staveb. V tomto oboru mám již přes 15 let zkušeností a stále se vzdělávám v nových technologiích a trendech. 
Technické dozory stavebníka

Smyslem technického dozoru je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona je stavebník povinen pro svou stavbu zajistit technický (stavební) dozor.

___________________________
Stavebně - technické prohlídky
Provádíme i stavebně - technické prohlídky objektů s následným návrhem oprav a časovým plánem nutných oprav dle priority.
___________________________
Odborné vedení stavby
Stavíte nebo provádíte rekonstrukci stavby pro bydlení svépomocí? Zajistíme  odborné vedení provádění stavby.
___________________________
Odborné poradenství
Ve fázi plánování i v průběhu samotné stavby domu vám poskytnu telefonické i osobní konzultace nejen v kanceláři, ale i přímo na vaší stavbě.
___________________________
Inženýrská činnost ve výstavbě
Jedná se především o odborné činnosti spojené s vlastním povolením stavby. Rádi pomůžeme i s dalšími činnostmi prováděných během realizace stavby, při ukončení výstavby a zahájení provozu.
___________________________
Organizace výběrových řízení
Zajistíme pro Vás celý proces zadání zakázky. Při něm je kladen důraz na detaily, jelikož víme, že každý projekt má svá specifika, a je svým způsobem jedinečný. 
Back to Top